சனி, 3 அக்டோபர், 2009

தண்டோரா

டும் ! டும் !! டும் !!! இதனால் சகலமானவர்களுக்கும் தெரிவித்துக் கொள்வது என்னவென்றால்,இதுவரை தி சைலன்ட் தண்டர் என்ற தலைப்பின் கீழ் இயங்கிவந்த எனது தளம் இன்று முதல் விசித்ரமித்ரன் என்ற தலைப்பில் மலரும், அது சமயம் ஆங்காங்கே ஆன்லைனில் பொட்டி தட்டும் பெரிய சாமிகள் வந்து பாத்து படிச்சு பொழுத போக்குங்க முடுஞ்சா யோசிங்க சாமியோவ்.......... டும் ! டும் !! டும் !!!  

டிஸ்கி :     விசித்திர = வித்யாசமான
                   மித்திரன் = நண்பன்